Din resurs för utveckling av Chefer - Ledare - Medarbetare

Veman Affärspartner

Veman Affärspartner är ett konsult och utbildningsföretag som arbetar med organisations- och affärsutveckling, projektledning samt utbildning.
Att vara affärspartner med våra kunder innebär utveckling av ledning, ledare och medarbetare i syfte att öka konkurrenskraft, hälsa, produktivitet och effektivitet.

Utbildning

För att ditt företag/ organisation ska utvecklas och öka sin konkurrenskraft måste ni kunna behålla och utveckla medarbetarna.
Våra utbildningar består av några av marknadens mest attraktiva inom ledarskap, coaching, försäljning och personlig utveckling.
De bygger på beprövade teorier och metoder som ger faktiska resultat.
Vi erbjuder ett brett utbud av öppna kurser i egen regi och i samverkan med ledande utbildningsföretag

Företagsanpassade processer

Att vara Affärspartner innebär för oss att vi tillsammans analyserar situationen, era behov och vilka effekter ni vill uppnå. Vi genomför, utvärderar och följer upp mot de mål vi gemensamt formulerar i vårt processorienterade arbetssätt.
Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag och organisa-tioner.

Vi väljer tillsammans med beställaren den mest effektfulla metodiken, det mest nyanserade innehållet och den bäst lämpade utbildaren för den specifika utbildningen.