Om oss

Veman Affärspartner är ett konsult och utbildningsföretag som arbetar med organisations- och affärsutveckling, projektledning samt utbildning.
Att vara affärspartner med våra kunder innebär utveckling av ledning, ledare och medarbetare i syfte att öka konkurrenskraft, hälsa, produktivitet och effektivitet.

Samarbetet inleds med att tillsammans analysera situationen, era behov och vilka effekter ni vill uppnå. Vi genomför, utvärderar och följer upp mot de mål vi gemensamt formulerar i vårt processorienterade arbetssätt.
I samarbetet med oss kan du förvänta dig:

  • Att ta del av vår mångåriga erfarenhet, kompetens och engagemang.
  • Att vi söker samband mellan orsak och verkan, förstår problemet och verkar för en bestående utveckling.
  • Att vi antar ett affärsmässigt förhållningssätt där etik, integritet och goda kundrelationer värderas högt.
  • Att vi fokuserar mer på attityder och beteenden än enbart kunskap.
  • Att vi sätter mått och mål för insatsen, vi mäter och följer upp vilka effekter och resultat som uppnåtts vilket samtidigt ger dig en plattform för att formulera nya mål

Affärside

Att utveckla och genomföra resultatfokuserade processer, utbildningar och konsultuppdrag för kunder som vill tillvarata och förbättra organisationens, gruppens och individens förmåga och potential.