Konsulter & nätverk

Bakom Veman står idag ett nätverk av konsulter med olika profiler och inriktningar. Gemensamt för oss alla är drivkraften i att förbättra den inre och yttre effektiviteten i våra kunders organisationer.

Vi utvecklar ledningsgrupper och genomför interna utbildningsprogram. Vi genomför beteendeanalyser av arbetsprocesser och strukturer, utvärderingar av arbetssätt och ger förslag till effektiviseringar. Våra konsulter fungerar som stöd i utvecklingsprocessen och i implementeringen av nya verktyg och arbetsmetoder.

Per Palage ägare Veman Affärspartner

Per har lång erfarenhet av arbeta med ledningsgruppsutveckling, ledarskaps- och teamutveckling. Per är en erfaren processkonsult och fungerar ofta som huvudkonsult i långvariga uppdrag mot större organisationer. De senaste åren har Per haft varierade uppdrag, det har främst handlat om ledar- och ledningsutveckling, men även om utbildning i utvecklingssamtal, mentorskap, projektledarutbildningar, storgruppskonferenser m m. 
Tillväxtanalyser och strategisk marknadsutveckling har varit en del av konsultvardagen på senare tid.

Har haft VD/ chefsuppdrag, projektledaruppdrag samt utredningsuppdrag
inom offentliga sektorn.
Tidigare VD/ Ägare av företag inom turistnäringen.

Jan Eric Richnau

Jan-Erik har många års erfarenhet av  team- och ledarutveckling. Tidigare har han haft ledande befattningar i andra organisationer. Jan-Erik anlitas ofta för uppdrag som kräver längre och mer omfattande utvecklingsprogram, både som projektledare och konsult. Specialområdet är ledarutveckling.

Joakim Lönn

Joakim arbetar som lednings- och personalutvecklingskonsult. Han har genom tidigare arbete i idrottsrörelsen fått goda kunskaper inom ledarskap och personlig utveckling. Joakim arbetar i hög grad med prestationshöjande uppdrag som sälj- och ledningsgruppsutveckling.

Lars Sjödin

Lars är beteendevetare, författare och konsult. Han har under många år arbetat på Bosön, där han har utbildat idrottsledare och utövare på nationell och internationell elitnivå i beteendevetenskapliga ämnen. Lars anlitas ofta som coach av både näringsliv och elitidrott, designar större utbildningsupplägg och är verksam som konsult inom ledarskap.

Urban Bergman

Urban är legitimerad psykolog sedan 1987 och har arbetat som konsult sedan 1994. Fokus i konsultarbetet är dels chefs- och specialistrekryteringar/ headhunting och dels chefs-, medarbetar- och organisations- utveckling.
Urban arbetar i första hand inom våra affärsområden Rekrytering och Management.

Jim Österlund

Jim arbetar sedan många år som lednings- och organisationsutvecklingskonsult. Han har genom sin erfarenhet som företags- och personalledare i olika företag samt genom styrelsearbete fått en god grund för sitt arbete med lednings- och grupputvecklande frågor.