Coaching

Coaching handlar om att få människor att ta beslut och handla med en insikt om vad de själv vill åstadkomma.

Våra coacher hjälper dig att tydliggöra och nå dina mål. Vi gör det genom att hjälpa dig att uppmärksamma dina gynnsamma värderingar och beteenden samt att konkretisera dina framgångsstrategier.

För att kunna hålla en hög standard och ge en kvalitetsgaranti kan vi tillhandahålla både ICF- och ICC-certifierade coacher med gott renommé. Vi genomför bland annat karriärcoaching, teamcoaching, coaching för coacher och coachning i yrkesrollen.

Coaching & Handledning

Coachning är ett kraftfullt verktyg för att påverka ledare och chefer. En dialog som bygger på inbördes respekt och förtroende är ett fundament.

En coachinginsats, oavsett om den genomförs individuellt eller i grupp, kan vara ett attraktivt alternativ till ledarutbildning eftersom den:
har fokus på möjligheter och potential hos chefen i den gällande situationen
handlar om inlärning snarare än utlärning
ger chefen möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning
stimulerar och motiverar chefen till vidare utveckling
har en sammansvetsande effekt även på medarbetarna