Projektledning

Målet är att deltagaren har utökat sin förmåga och trygghet i att leda projekt och högpresterande team, samt byggt upp den egna insikten om kommunikation som bas för ett framgångsrikt projekt.

Detta uppnås genom att utbildningen behandlar ledarskap, styrning, metodik, grupprocesser, kommunikation, uppföljning, kvalitetssäkring och projektledarens roll i processen.