Säljstilar

Hur gör dina säljare när de säljer? Finns det ett bästa sätt? Hur ser deras sälpresentationer ut och vad bör de träna på för att bli bättre? Vilken säljtaktik behöver vi om vi byter målgrupp behöver vi då träna in nya säljstilar och om en fältsäljare går till Key Account kommer han/hon lyckas där med de stilar de behärskar?

Frågor som dessa besvaras med testet SSPAsom mäter sex olika säljstilar. George Dudley och Shannon Goodson, forskarna bakom Call Reluctance®, har tittat närmare på vad som händer i mötet mellan kund och säljare. De studerade 300 000 säljare över världen hur de gör när de säljer. Det fann sex olika säljstilar och senare visade det sig också att inköpare har motsvarande sex olika köpstilar. Ingen av säljstilarna är bättre än någon annan och alla är effektiva i rätt sammanhang. Det är viktigt att kunna möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil, En licensiering ger rätt till köpa tester och kursmaterial för att kunna genomföra analyser av säljavdelningen, träna säljare att bli skickligare att nyttja sina stilar och som underlag för vilka stilar behöver vi träna och utveckla.

Många företag tränar samma stilar år från år och frågar sig sällan får vi valuta för de investeringar vi gör? Det kanske skulle vara bättre att träna stilar vi inte behärskar istället för de vi kan?

För de som arbetar med säljträning, ansvariga för utveckling av kvaliteten i säljkåren, karriärplanering av säljare eller har ett strategiskt ansvar för säljkåren är en Licensiering i Säljstilar en av de bästa investeringar som kan göras.