UGL - utveckling grupp ledare

Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskaps kurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga deltagare bidrar får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig, samt hur du hanterar detta.

Kursen Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem. Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och se en grupps utveckling.

Vi jobbar med den utvecklade och reviderade UGL 2008 (version 2012) där de senaste resultaten från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap inarbetats. Samtliga handledare är UGL 2008 certifierade av Försvarshögskolan